دانلود عکس

متن آهنگ جمعه بازار

ساز ناقاریجمعه بازار
جومبن دیلا هایجومبن دیلا هایجان جان
سیمور و دالور ذوق دیدار
جومبن دیلا هایجومبن دیلا هایجان جان
ساز ناقاریجمعه بازار
جومبن دیلا جومبن دیلا جان جان
سیمور و دلور ذوق دیدار
جومبن دیلاجومبن دیلا هایجان جان
تا آیم خون فوتورک تی جور
بشین وسی تربکنم گرابزن
دورا بونداک فن لاکتیکول
دچن وسیتربکنم گرابزن
شب خیزد غم دارم چه کنم من
فردا گلم تیشکای واکنم من
روز بینم تی چوم پاچ کلای
بازی دیمی بگو لال به لبنتانم لابزن
تو میمانستانی من تیمانستانم
آخر چی واو به کار ات وی بی سبکباریار
بزار چی ببگ
ندارم گب گویم به آیتابیدار
گم هو سوبی باز بینم نتانم گرابزن
لا لا لا لا لا لا رو
لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا رو
لا لا لا لا لا لا لا
ساز ناقاریجمعه بازار
جومبن دیلا جومبن دیلا جان جان
وعده گاه عشق و شوق دیدار
جومبن دیلاجومبن دیلا هایجان جان
رنگ به رنگ می شویم وقت دیدار
با سکوت ما درد ما شود افزون
کی شود راز خود را بگوییم
ای امید من کی روی از دلم بیرون
از شیدا رای صحبت نداریم
با دیداری شویم هر دو گلگون
بر دهانمنگاهتهمه رو
زان نگاه تو لحظه لحظه شوم افزون
تو که مثل منیمن که مثل توام
نمی دانیم از این کار
کی می شویم سبکبار
کنیم آغاز گفتار
هرچه باداباد حرف نگفته راگویم به محض دیدار
گر چه این قرار گشتههرشب و روز تکرار
ساز ناقاریجمعه بازار
جومبن دیلا جومبن دیلا جان جان
سیمور و دلور ذوق دیدار
جومبن دیلاجومبن دیلا هایهای های ...
جان جان

مشخصات آهنگ جمعه بازار

کاور آلبوم شکوفهء خاطرات» شاعر : جهانگیر سر تیپ پور
» آهنگ ساز : منوچهر میکده
تنظیم : +پیشنهاد

فرستنده متن : masoud yoordkhani
ارسال MP3 توسط : elicam الماسی

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393