دانلود عکس

متن آهنگ ننه گل محمد

متن شعر ( محلی )
گل مَمدُم دِ خاو بیه ننه گل محمد….
تفنگیشوم بِرناو (*) بیه ننه گل محمد
(* یک نوع اسلحه)
صدبار گفتُم هِمچی مَکو (*) ننه گل محمد….
(* این کار را نکن)
زُلفای سیار قیچی مَکو ننه گل محمد
صدبار گفتم پُلو مَخار (*) ننه گل محمد….
(* نخور)
وِر دور کوها تاو مَخار ننه گل محمد
صدبار گفتم یاغی مَرا ننه گل محمد….
ریفِق الداغی (*) مَرا ننه گل محمد
(*کسانیکه گل محمد را لو دادند)
الداغی بی وُفایه ننه گل محمد….
تا خِر (*) با تو نَیایه ننه گل محمد
(* تا آخر)
امروز که دور دورونِس ننه گل محمد….
اسب سیات دِ جاولونس (*) ننه گل محمد
(* در تاخت و تاز است)
ای جاولونا هِمیشه نیس ننه گل محمد….
اسب سیات دِ بیشه نیس ننه گل محمد
وصف شما دِ ایرونِس ننه گل محمد….
عکس شما دِ تِهرونِس ننه گل محمد
کو جَرقُ جَرقِ (*) شِمشیرِت ننه گل محمد….
(* درخشش)
کو دَرقُ دَرقِ هَف تیرت ننه گل محمد
کو اجاقِت کو اتاقِت ننه گل محمد….
کو بُرارای (*) قُلچُماقِت ننه گل محمد
(* برادر)
او تخم مرغای لای نونِت ننه گل محمد….
آخر نَرف نیش جونِت ننه گل محمد
قَت بِلندِت شِوه رَف (*) ننه گل محمد….
(* قد بلندت خمیده شد)
زن قیشنگِت بیوه رف ننه گل محمد
نَخ نرشتَت کِلَوَه رف (*) ننه گل محمد….
(* نخ نرشته ات کلافه شد)
کِوشای قیشنگت گیوه رف ننه گل محمد...
فیشنگ دَبن (*) قُطار قُطار ننه گل محمد….
فشنگ دبند قطار قطار ننه گل محمد .....
وَخ بار به جنگ سبزوار نَنه گل محمد.....
اِلای بَمیرِ قاتلت نَنه گل محمد ......
خُنک رَوِه دِل مارَت ننه گل محمد .......

صد بار گفتم همچی مکو ننه گل محمد
زلفای سیا ر قیچی مکو ننه گل محمد
صد بار گفتم پلاو مخار ننه گل محمد
ور دور کوه ها تاو مخار ننه گل محمد
صد بار گفتم یاغی مرو ننه گل محمد
رفیق الداغی مرو ننه گل محمد
الداغی بی وفای ی ننه گل محمد
تا آخر با تو نیا ی ننه گل محمد
امروز که دور دورونس ننه گل محمد
اسب سیات د جاولونس ننه گل محمد
ای جاولونا همیشه نیس ننه گل محمد
اسب سیات د بیشه نیس ننه گل محمد
وصف شما د ایرونس ننه گل محمد
عکس شما د تهرونس ننه گل محمد
کو جرق و جرق شمشیرت ننه گل محمد
کو درق و درق هف تیرت ننه گل محمد
کو اجاقت کو اتاقت ننه گل محمد
کو برارای قولچماقت ننه گل محمد
گل محمد د خاو بی ی ننه گل محمد
تفنگشم برنو بی ی ننه گل محمد
او تخمرغای لای نونت ننه گل محمد
آخر نرف نیش جونت ننه گل محمد
قت بلندت شوه رفت ننه گل محمد
زن قشنگت بیوه رف ننه گل محمد
الای بمیره قاتلت ننه گل محمد
خنک ر و دل مارت ننه گل محمد

مشخصات آهنگ ننه گل محمد

کاور آلبوم شولاترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد

فرستنده متن : یوسفیان
ارسال MP3 توسط : reza_123456

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393