دانلود عکس

متن آهنگ باز منو کاشتی رفتی

میعاد رونی:
جای داف می گم بهاره
خانوم ما اسب سواره
شیطونه ، بدل کاره
آخ ، چرا از ما طلب کاره

محمود رامتین:
موی مشکی ، چشم آبی
نشونت می دم به مامی
موش منی جری ، من تامی
ولی ازم نباش فراری
دیوار موش داره ، موشم گوش داره
داف من موشه داره گوشواره
هه هه ، می خندی باید بخوریش تو
محمود رامتین و چون تپلی تو

حامد بیلکس:
این دافی که می بینی ریلکسه
نگا نکن داف حامد بیلکسه
گفته بودم بی نقصه
خانوم امشب فقط با من می رقصه

مرتضی:
باز باز باز باز

باز باز باز باز

باز من رو کاشتی رفتی
تنها گذاشتی رفتی
باز من رو کاشتی رفتی
تنها گذاشتی رفتی
دروغ نگم به جز من

هم خوانی:
یکی دیگه داشتی رفتی
یکی دیگه داشتی رفتی

مرتضی:
باز من رو کاشتی رفتی
تنها گذاشتی رفتی
باز من رو کاشتی رفتی
تنها گذاشتی رفتی
دروغ نگم به جز من

هم خوانی:
یکی دیگه داشتی رفتی
یکی دیگه داشتی رفتی

محمود رامتین:
من دکتره چشمم
نگو عشقم که چشام هیزه
لبات رو لبام لیزه
ای وای که لباش ریزه

حامد بیلکس:
حامد یک نمه ، یه ذره دلش خواسته
قلبه نمی گی یک دفعه واسته
آروم بیا رو دلم ، آسته آسته
همه می گن دافم ، آسه آسه

مرتضی:
پشتت رو کردی بر من

هم خوانی:
بگو مگو نداره

مرتضی:
رو کن به هر کی خواستی

هم خوانی:
گل پشت و رو نداره

مرتضی:
پشتت رو کردی بر من

هم خوانی:
بگو مگو نداره

مرتضی:
رو کن به هر کی خواستی

هم خوانی:
گل پشت و رو نداره

مرتضی:
باز من رو کاشتی رفتی
تنها گذاشتی رفتی
باز من رو کاشتی رفتی
تنها گذاشتی رفتی
دروغ نگم به جز من

هم خوانی:
یکی دیگه داشتی رفتی
یکی دیگه داشتی رفتی

میعاد رونی:
پدره شیش و هشت رپ فارس
واسه همینه سه ساله دست ماس
میکروفونه قرتی حق ماس
اینکه قر بدی تو قصد ماس

حامد بیلکس:
در و دافا رو نگاه ، کتی متی
بزنیم با این خانوم ها گپی مپی
دارن می رقصن ، نگین هی دری وری
من مستم ، هی محمود سریع نرین

مرتضی:
برو برو برو
برو برو برو
برو به هر کی خواستی رو کن
برو برو برو
برو برو برو
برو دنیا رو زیر و رو کن
تو که پیش روم حرفی واسم نداری
پشت سرم کم دیگه گفتگو کن
کم دیگه گفتگو کن
کم دیگه گفتگو کن
کم دیگه گفتگو کن

باز من رو کاشتی رفتی
تنها گذاشتی رفتی
باز من رو کاشتی رفتی
تنها گذاشتی رفتی
دروغ نگم به جز من

هم خوانی:
یکی دیگه داشتی رفتی
یکی دیگه داشتی رفتی

محمود رامتین:
متولد شصت و هشتی
بیست سال همه جا رو گشتی
سوار اسب و کشتی
ای وای که چه کار زشتی
کی می شه مال من شی
خوشگل و داف من شی
مگه دختره وزیره نفتی
که باز من رو کاشتی رفتی

مرتضی:
باز باز
با با باز باز
باز باز
با با باز

باز من رو کاشتی رفتی
تنها گذاشتی رفتی
باز من رو کاشتی رفتی
تنها گذاشتی رفتی
دروغ نگم به جز من

هم خوانی:
یکی دیگه داشتی رفتی
یکی دیگه داشتی رفتی

باز باز باز باز

میعاد رونی:
دوست دارم از این دافای سفید و مفید رو
که بیاد کنارم بشینه
بگیره دست من رو
بشه مست منو
بدون قصد منو

حامد بیلکس:
حالا وقتشه که برم بش بگم
که با من بمون با تو خوشم
پاشو بده دستت رو
به خاطر تو
برای تو baby
Baby
Baby
Baby
Baby
Baby
Baby

مشخصات آهنگ باز منو کاشتی رفتی

ترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد

ارسال متن و MP3 توسط : عطر مریم

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393