دانلود عکس

متن آهنگ همش

محسن نامجو:
روزی شدم به نوره ، نور پخش و هوا رفت
روزی شدم به سوله ، سوله ریخت و به گا رفت
روزی شدم به تهی ، غش کرد و دلش گرفت و رفت
روزی شدم به صداقت ، وای وای وا وای ، کجا رفت

وای وای وا وای ، کجا رفت
وای وای وا وای ، کجا رفت
وای وای وا وای ، کجا رفت
وای وای وا وای ، کجا رفت

محسن نامجو،گلشیفته فراهانی:
همش دلم می گیره، همش تنم اسیره
خنجر زدم خوب نشد ، بل بل زدم جور نشد
همش دلم می گیره، همش تنم اسیره
خنجر زدم خوب نشد ، بل بل زدم جور نشد

محسن نامجو:
ما را به جام هندی ، ما را به رسم رندی
ما را به رنج دوری ، ما را به عشق و شوری
ما را به راز فاشی ، ما را به آش و لاشی
ما را به حامله ی باکره ، ما را به شهید زنده
ما را به حامله ی باکره ، ما را به شهید زنده

محسن نامجو،گلشیفته فراهانی:
همش دلم می گیره ، همش تنم اسیره
خنجر زدم خوب نشد ، بل بل زدم جور نشد
همش دلم می گیره ، همش تنم اسیره
خنجر زدم خوب نشد ، بل بل زدم جور نشد

ما را به شیخ موبایل دار ، ما را به بسیجی فایل دار
ما را به نهضت حسین ، ما را به فرودگاه خمین

محسن نامجو:
ما را به رهبر صوفی ، ما را به تایپ کوفی
ما را به حامله ی باکره ، ما را به شهید زنده
ما را به آسفالت سوراخ ، ما را به لذت آخ
ما را به حامله ی باکره ، ما را به شهید زنده

محسن نامجو،گلشیفته فراهانی:
همش دلم می گیره ، همش تنم اسیره
خنجر زدم خوب نشد ، بل بل زدم جور نشد

همش دلم می گیره ، همش تنم اسیره
خنجر زدم خوب نشد ، بل بل زدم جور نشد

محسن نامجو:
they shot us down BANG BANG
we hit the ground BANG BANG
that awful sound BANG BANG
all babys shot us down

محسن نامجو،گلشیفته فراهانی:
خنجر زدم خوب نشد ، بل بل زدم جور نشد
همش دلم می گیره ، همش تنم اسیره

محسن نامجو:
we always win the fight BANG BANG
they shot us down BANG BANG
we hit the ground BANG BANG
that awful sound BANG BANG
all babys shot us down

we always win the fight BANG BANG

مشخصات آهنگ همش

کاور آلبوم آخترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد

فرستنده متن : مینا
ارسال MP3 توسط : sadegh 2x

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393