دانلود عکس

متن آهنگ دوباره

مروارید:

آره، آره

اجازه دادی و راضی‌ بودی باهات بازی کنن

دوباره، دوباره

روزی میرسه میرسی‌ به حرفام

اشکال نداره، نداره

بگذار ستاره، روی سرم بباره

پس چرا خوابه، بگذار بخوابه

نه نگذار بخوابه، نه ندارم چارهعرفان:

همه هم سنّام مرضیه روحین

من هم هم سنّم، پس اینه روحیم

من نگفتم تو مسیر خوبیم

نه من صوفیم، نه سفیر رومیم

از جون میگم، تو این راه جون میدم

حالا دور بر ندار بهت رو میدم

هر وری باد میاد به اون سؤ می‌رن

هر جا نونشون جور از اون رو میگن

بگذار زور بگن، میگم تا کور بشن

دستور بدن، بگذار بگن و گوش ندم

بِکَن تو گور من، بِچِش از خون من

هیچ کسوفی نمیشه ضد نور من

حالا شور من، شده پل عبور من

روشن طول شب، کُلّ وجود من

ندیده نور من، نه بابا کور پس

واستون زود هنوز قبول ظهور منمروارید:

آره، آره

اجازه دادی و راضی‌ بودی باهات بازی کنن

دوباره، دوباره

روزی میرسه میرسی‌ به حرفام

اشکال نداره، نداره

بگذار ستاره، روی سرم بباره

پس چرا خوابه، بگذار بخوابه

نه نگذار بخوابه، نه ندارم چاره

عرفان:

نمی‌خوام الکی‌ مثل بغلی تز بدم

نمی‌خوام مثل بغلی الکی‌ حس بدم

احتیاجی‌ نداره بیارم اسمشم

بُکُن فکر یکم، یا دوباره بهت بگم

نوشتن عشق من، کی‌ نوشت مثل من

می‌خوام از حس بگم می‌خوام از دل بگم

توی خماری خود، روی موج ول بشم

معلق روی ورقه بشم نصف شب

دود سنگینی‌ دورمه نصف وقت

نصف دیگشم وقت ندارم چت بشم

هر کیه ضد من، نکنه فکرشم

میپیچمت تو کفنت، عرفان اسم من

همینه عشق من همیشه شعر بگم

همیشه عشق من شنیده شعر من

بیرون از جسم و تن، بتونن حس کنن

جونم مال تو، روحمو به کی‌ من بسپارممروارید:

آره، آره

اجازه دادی و راضی‌ بودی باهات بازی کنن

دوباره، دوباره

روزی میرسه میرسی‌ به حرفام

اشکال نداره، نداره

بگذار ستاره، روی سرم بباره

پس چرا خوابه، بگذار بخوابه

نه نگذار بخوابه، نه ندارم چاره

عرفان:

کُلّ عمرم دنیا را دور زدم

دو تا چشم جلوم و دو تا هم پشت سرم

یه مشت لاشخور دنبال فرصتن

بایست بکشم اگر نکشم کشتنم

دست ما نیست، اینا برای ما هم بر زدن

حکم تو دستشون و ما هم کت همش

اگر برد ازت، دیگه دیر؟ قر نزن

باز هم فرصت هست، نکن فکر صلح اصلاً

دیگه میخونه و میگه، کلافه از این دل

وقتی‌ میدونه و میره خلاف غریزه

مروارید : کلی‌ کار و فشار دائم و سالها لازم، ولی‌ میرسم بهش، آره

عرفان: رفیقه دیوونه و پیرش بد حال و مریضه

ضعیف و بیجونه، دیگه نداره نتیجه
مروارید : کلی‌ کار و فشار دائم و سالها لازم، ولی‌ میرسم بهش، آرهمروارید:

آره، آره

اجازه دادی و راضی‌ بودی باهات بازی کنن

دوباره، دوباره

روزی میرسه میرسی‌ به حرفام

اشکال نداره، نداره

بگذار ستاره، روی سرم بباره

پس چرا خوابه، بگذار بخوابه

نه نگذار بخوابه، نه ندارم چاره

مشخصات آهنگ دوباره

ترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد

ارسال متن و MP3 توسط : Sin Ran

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.14 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393