دانلود ویدیو عکس

متن آهنگ بیا که بریم باغ

بیا که بریم باغ کدوم باغ همون باغ که لیلی خانه دارد
بیا که بریم دشت کدوم دشت همون دشت که مجنون خانه دارد
بیا که بریم باغ کدوم باغ همون باغ که لیلی خانه دارد
بیا که بریم دشت کدوم دشت همون دشت که مجنون خانه دارد
ز لیلی خبری نیست ز مجنون اثری نیست ز باغش میوه ای نیست
ز لیلی خبری نیست ز مجنون اثری نیست ز باغش میوه ای نیست
بیا که بریم باغ کدوم باغ همون باغ که لیلی خانه دارد
بیا که بریم دشت کدوم دشت همون دشت که مجنون خانه دارد

اگر باد صبا پیدا نمیشد
دهان غنچه گل وا نمیشد
اگر لیلی رمید دادند به مجنون
در عالم عاشقی رسوا نمیشد
اگر لیلی رمید دادند به مجنون
در عالم عاشقی رسوا نمیشد
بیا که بریم باغ کدوم باغ همون باغ که لیلی خانه دارد
بیا که بریم دشت کدوم دشت همون دشت که مجنون خانه دارد
بیا که بریم باغ کدوم باغ همون باغ که لیلی خانه دارد
بیا که بریم دشت کدوم دشت همون دشت که مجنون خانه دارد
ز لیلی خبری نیست ز مجنون اثری نیست ز باغش میوه ای نیست
ز لیلی خبری نیست ز مجنون اثری نیست ز باغش میوه ای نیست
بیا که بریم باغ کدوم باغ همون باغ که لیلی خانه دارد
بیا که بریم دشت کدوم دشت همون دشت که مجنون خانه دارد

ستاره در هوا یا خود نگردد
به مثل من کسی عاشق نگردد
بمان دست چپت زیر سر من
خدا جان تا قیامت صبح نگردد
بمان دست چپت زیر سر من
خدا جان تا قیامت صبح نگردد
بیا که بریم باغ کدوم باغ همون باغ که لیلی خانه دارد
بیا که بریم دشت کدوم دشت همون دشت که مجنون خانه دارد
بیا که بریم باغ کدوم باغ همون باغ که لیلی خانه دارد
بیا که بریم دشت کدوم دشت همون دشت که مجنون خانه دارد
ز لیلی خبری نیست ز مجنون اثری نیست ز باغش میوه ای نیست
ز لیلی خبری نیست ز مجنون اثری نیست ز باغش میوه ای نیست
بیا که بریم باغ کدوم باغ همون باغ که لیلی خانه دارد
بیا که بریم دشت کدوم دشت همون دشت که مجنون خانه دارد
بیا که بریم باغ کدوم باغ همون باغ که لیلی خانه دارد
بیا که بریم دشت کدوم دشت همون دشت که مجنون خانه دارد

مشخصات آهنگ بیا که بریم باغ

ترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد

ارسال متن و MP3 توسط :

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.14 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393