دانلود عکس

متن آهنگ برادر بردار

بر باد از دست رفت این دریا
دریا بنال پای کوه دریا
از من فردا چی می مونه بر جا
اگه نخونم و نگم از تو فــــــــــــرزاد
وقتی قلم کم میاره پیش وصف تو , وقتی هر چشمی مست, از رسمت
من و ببخش , ببخش مردآهنکوه
به عزم جزم رزمت
مرگ تو
میشه شروع شکوفه گل بر دار
تو سر بالا رفتی پای چوبه ی دار
وقتی خوف میندازه تو دل کفن تو
حتی می ترسن پس بدن جسدت
دیگه چی مونده چیزی واسم از دست دادن
رفیق کوه و کتاب کمانگر
بر سر نمی زنمو وقته مرثیه نیست و سرم پُر خشم و ارثیه
جز اشک و بدن سفیدت تو خاک
جز چشمِ کُرد و کُردی چشمات
جز تفنگی که تو دست تو قلم بود
اونا تفنگدار بودن و تو قلمدار
فردا فرزاد از داری که تو رو
بالا کشید و فردا هم فرزادهارو
می کِشه تو آسمون و هر شب ستاره
یه فرزاد و حامله میشه دوباره
قسم به اسم تو که هک شده رو قلبا
قسم بهبغض مادرت فرزاد
اگه نگیرمانتقامتو فردا
بزار اسم و رسم من بره بر بــــــــــــــــــــاد

کردی :

"از اون روزی که تو رفتی
دیگه نیرویی در من نمونده نمونده نمونده ....
یکی یه دونه ی مادر
امید زندگی مادر
امید زندگی مادر
وای وای وای...."

بعد اون گریه نکنی مادر، مسـرور باش
ببین پسرت سر بالا مغرور رفتو راحت شد
بس بود این همه خفت و خاری ، پس کو اون لحظه ی عاری از زاری و ننگ
اون بودنِ محترم حس قشنگ
از خستگی توی این قهقراها
چه کنیم، چی میشه و چه و این چرا
صورتای کبودِ ته بن بستا
صدای شیون زنها و گل دستا
از خون خشکیده تو حلقوممون
از قامت شکسته ی این همه جوون
از سری که حرف داره و شکسته میشه
یعنی آخرین درهای امیدم بسته میشه ؟
گفتم آقا روی شما حکم میشه فردا
از این شکنجه و کشتن دست بردار
تو از اونچه که هویت منه دوری
منو نمیشه شبیه خودت کنی زوری
تو داری می بَری تو دنیا حیثییتمو
خار کردی به خـــدا شخصیتم
من تاریخم پر بابک و کاوه س
تختی کشی می کنی اینه برنامت
سرکوب ملتی که تن اش نحیفه
تو ثابت کردی که سیاست کثیفه
اینو به زبون خودت می گم که بفهمی
باورش کن آیه های من شریفن
باورش کن
آیه های من شریفن

کردی:

از اون روزی که رفتی دیگه نیرویی در من نمونده نمونده نمونده ....
یکی یدونه ی مادرامید زندگی مادر
وای وای وای....


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393