دانلود عکس

متن آهنگ مستراح

زنی که تو بهت و ترس منو زائید -
مردی که پدر بود و مرده می دید -
هفت سالگی رهامو توی لجن -
سیگار داغ و پشت دست و زدن -
مثل عورت چروکیده ی ننه -
توی حس جر خوردن و له شدن -
حالت خلط صبح اول طلوع -
چندش از 100 تومنی عیدی عمو -
تف تو لیوان آب دبیر دینی -
صبح چایی شیرین و شب سیب زمینی -
شرمه که کرز از پای برادرم -
نگاه شکسته ی عینک خواهرم -
حسرت فوت شمع کیک تولد -
خارش خشتک از روی تعمد -
عقده ی ریش و سیبیل و تیغ ژلت -
حس ژانوارژان بودن واسه کوزت -
خط شورت مانتو تنگ دهه هفتاد -
سیخ کردن عشق از درد زیاد -
پیش بزرگ مجلس شعر وبا -
یه هزاره و هزار امید شفا -
باد مقدس یه مرجع دینی -
بحران شهوت لواط و زنا -
توی اتاق به وسعت یک مستراح -
یه خلو و خلاءخلسه فکر خدا -
زندگی فارغ از معنی -
زندگی فقط یعنی -
مثل یه مهره بازی کرده شدن -
تنها مثل مرده راه رفتن -
بوی بد جوراب یه دختر قاعده -
مشت یه تصویر تو صورت آینه -
شکوندن سی دی صدای فرهاد -
نفرت از عکس و صدای هایده -
تف روی شعر شاملو از تامل تکرار یاد خاطره -
نبض فکر فلجی که به تو تابیده -
چشم کور حس خری که خوابیده -
از رنگ و هندسه از پیکاسو -
تنها گم مثل آیدین آقداشلو -
تکرار یه ملودیهای طناب دار -
یه غزل از عشق تو قافیه خیال -
اوج لذت جنسی من و یه گاو -
ترجمه ی تخم به اینگلیسی لاو -
یه سرزمین امن واسه مردن -
توی تلخی گذشته سر خوردن -
شکل یه رپر معترض مضحک -
گم توی مای خیالی خالی از من -
کاشف عنصر درد و انفجار -
آخر یه رمان ابزورد انتحار -

مشخصات آهنگ مستراح

کاور آلبوم سال خونترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد

فرستنده متن : مارلبرو
ارسال MP3 توسط : ahmad reza sali

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393