دانلود عکس

متن آهنگ دختر شیرازی

دختر شیرازیجونم دختر شیرازی
موهاتو به من بنماتا شوم راضی

[نسرین]
موهامو میخوای چه کنی بی حیا پسر
کمند تو بازار ندیدی اینم مثل اونه
ولیکن نرخش گرونه
ولیکن نرخش گرونه


شیرازی جون جونم
دختر شیرازی
مرده لبهاتم تو سرو نازی

دختر شیرازیجونمدختر شیرازی
ابروتو به من بنماتا بشم راضی
ابرومو میخوای چه کنیبی حیا پسر
کمون تو بازار ندیدیاینم مثل اونه
ولیکن نرخش گرونهولیکن نرخش گرونه

دختر شیرازیجونمدختر شیرازی
چشماتو به من بنماتا بشم راضی
چشمامو میخوای چه کنیبی حیا پسر
بادوم تو بازار ندیدیاینم مثل اونه
ولیکن نرخش گرونهولیکن نرخش گرونه

دختر شیرازیجونمدختر شیرازی
لباتو به من بنماتا بشم راضی
لبامو میخوای چه کنیبی حیا پسر
قیطون تو بازار ندیدیاینم مثل اونه
ولیکن نرخش گرونهولیکن نرخش گرونه
شیرازی جونجونمدختر شیرازی
مرده لبهاتم تو سرو نازی

مشخصات آهنگ دختر شیرازی

کاور آلبوم رینگوترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد


ارسال MP3 توسط : iman bihamta

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393