دانلود عکس

متن آهنگ رو سر بنه

رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن
ترک من خراب شبگرد مبتلا کن

ماییم و موج سودا، شب تا به روز تنها
خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن
خواهی برو برو جفا کن، خواهی برو برو جفا کن

دلا غافل ز سبحان، ز سبحانی چه حاصل
اسیر نفس شیطان، شیطانی چه حاصل
تو که ناخوانده ای علم، علم سماوات
تو که نابرده ای ره، ره در خرابات
تو قدر خود نمی دان، نمی دانی چه حاصل
تو قدر خود نمی دان، نمی دانی چه حاصل

لا لای، لالا لای، لا لای، لالا لای، لا لای، لالا لای، لالای، لالا لای

ماییم و آب دیده، در کنج غم خزیده
از آب دیده ی ما، این سنگِ آسیا کن

بر شاه خوبُرویان واجب وفا نباشد
ای زردُ روی عاشق تو صبرُ کن، وفا کن، تو صبرُ کن، وفا کن
ای زردُ روی عاشق تو صبرُ کن، وفا کن، تو صبرُ کن، وفا کن

لا لای، لالا لای، لا لای، لالا لای، لا لای، لالا لای، لالای، لالا لای

At nights cites lit up
try to run
try to hide
welcome to the other side
welcome to the other side
Gipsy women talks to my mother
people are strange then when you are a stranger
...you cant live when you're alone
when you're alone
when you're alone
when you're alone
welcome to the other side
Gipsy women talks to my mother
welcome to the other side
....you cant live when you're alone
when you're alone
when you're alone

رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن
ترک من خراب شبگرد مبتلا کن
ماییم و موج سودا، شب تا به روز تنها
خواهی بیا ببخشای، خواهی برو جفا کن
خواهی بیا ببخشای، خواهی برو جفا کن
ماییم و آب دیده، در کنج غم خزیده
از آب دیده ی ما، این سنگِ آسیا کن
بر شاه خوبُرویان واجب وفا نباشد
ای زردُ روی عاشق تو صبرُ کن ، وفا کن
بر شاه خوبُرویان واجب وفا نباشد
ای زردُ روی عاشق ...

مشخصات آهنگ رو سر بنه

کاور آلبوم واجبات نامجوترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد

ارسال متن توسط : الهام یگانه
ارسال MP3 توسط : Tanha .l

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393