متن آهنگ إحساس جدید

إحساس جدید بقلک بیزید
بتحسه کل ما بتتطلع فیی
انک عطول فیی مشغول
کتیر بتشتاق لی و بتموت علیی
إحساس جدید بقلک بیزید
بتحسه کل ما بتتطلع فیی
انک عطول فیی مشغول
کتیر بتشتاق لی و بتموت علیی
أنا ما بدی تقللی کلام
یدوب قلبی حنین و غرام
أنا ما بدی تقللی کلام
یدوب قلبی حنین و غرام
بیکفینی تقللی بحبک
هیدی الکلمة بتقتلنی
حدی بکون قلبک مجنون
حتی نظرات عیونک مجنونة
بیعز علیک ترف بعینیک
و تمرق شئ لحظة و ما تشوف عیونی
أنا ما بدی تقللی کلام
یدوب قلبی حنین و غرام
أنا ما بدی تقللی کلام
یدوب قلبی حنین و غرام
بیکفینی تقللی بحبک
هیدی الکلمة بتقتلنی
أنا ما بدی تقللی کلام
یدوب قلبی حنین و غرام
أنا ما بدی تقللی کلام
یدوب قلبی حنین و غرام
بیکفینی تقللی بحبک
هیدی الکلمة بتقتلنی
أنا ما بدی تقللی کلام
یدوب قلبی حنین و غرام
أنا ما بدی تقللی کلام
یدوب قلبی حنین و غرام
بیکفینی تقللی بحبک
هیدی الکلمة بتقتلنی

مشخصات آهنگ إحساس جدید

ترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد

ارسال متن توسط : Hossein Ghaffari

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.13 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393