دانلود عکس

متن آهنگ مرا ببوس

مراببوس
مراببوس
برای آخرین بار تو را خدا نگهدار
که می روم به سوی سرنوشت
بهار من گذشته گذشته ها گذشته
من ام به جستجوی سرنوشت
در میان طوفان هم پیمان با قایق ران ها
گذشته از جان باید بگذشت از طوفان ها
به نیمهء شبها دارم بایارم پیمانها
که برفروزم آتشها در کوهستانها
آه آه
شب سیه سفر کنم ز تیره ابر گذر کنم
نگه کن ای گل من سرشته غم به دامن برای من میفکن
دختر زیبا امشب بر تو مهمانم در پیش تو میمانم
تا لب بگذاری بر لب من
دختر زیبا آن برق نگاه تو اشک بی گناه تو
روشن سازد یک امشب من
مراببوس
مراببوس
برای آخرین بار تو را خدا نگهدار
که می روم به سوی سرنوشت
بهار من گذشته گذشته ها گذشته
من ام به جستجوی سرنوشت-----------------------------------

خواننده : گل نراقی و ویگن

مراببوس ....
مراببوس ....

برای آخرین بار....

تو را خدا نگهدار
که می روم به سوی سرنوشت
بهار من گذشته ....

گذشته ها گذشته
من ام به جستجوی سرنوشت
در میان طوفان هم پیمان با قایق ران ها ....
گذشته از جان باید بگذشت از طوفان ها ....
به نیمهء شبها دارم بایارم پیمانها ....
که برفروزم آتشها در کوهستانها ....
شب سیه سفر کنم ....

ز تیره ابر گذر کنم ....
نگه کن ای گل من ....

سرشته غم به دامن....

برای من میفکن ....
دختر زیبا امشب بر تو مهمانم در پیش تو میمانم
تا لب بگذاری بر لب من
دخترزیبا آن برق نگاه تو اشک بی گناه تو
روشن سازد یک امشب من


ستاره مُرد .....

سپیده رفت ....

چویک فرشته ماتم ...

نهاده دیده برهم ....

میان پرنیان درود اوست ....

به آخرین نگاهت ....

نگاه بی گناهت ....

سرود واپسین سرود اوست ....

بین ....

که من از این پس دل بر راه دیگر دارم ....

به راهی دیگر شوری دیگر در سر دارم

زصبح روشن آیاخواهم دل بردارم ....

که عهدی خونین با صبحی روشنتر دارم .... آه

به روی اونگاه من ....

نگاه او به راه من ....

فرشته سار زیبا ....

برماتمدل ما ....

در آسمان هم آوا ....

دخترزیبا ، همچون شبنم گلها ، با برگ شقایقها

بنشین بر بال باد سحر ....

دخترزیبا آن برق نگاه تو اشک بی گناه تو
روشن سازد یک امشب من

مشخصات آهنگ مرا ببوس

کاور آلبوم به یاد تهران» شاعر : شهرام وفائی
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد

فرستنده متن : کامیار
ارسال MP3 توسط :

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393