دانلود عکس

متن آهنگ شر اعظم (با شاهین نجفی)

شر اعظم
ورس 1:
منو چهار دیوار و چهار ستون آماده به رزم
مثل چراغی که نور و کرده محبوس در قفس
تن وضو یک قلم قلم تسکین یه کاغذ
یه تن خوابیده در خاکم پی رشد یه ساقس
یه روح دمیده توی جوهر و تزریق افکار
روی کاغذه چون عقیده هیچ وقت نمیشه بردار
اشهدو اشهدو فریاد های برخواسته از صد عکس
مرده های روبان بسته و آزاده های در رقص
یه زمون من ما شد و حالا باید مائه من بشه
ماه گریه های ظلم سربرسه ماه من بشه
پس مینویسم از اون روز تا بیاد روز خوبی که
انتقام بهار سبز از زمستون گرفته شه
منو تو جداییم من اینور و تو اونور دیوار
اما این هیبت اتحاده بین ماستو بیدار
صحبت از یه قسمت زمینه یک قسمت بیمار
سرزمینی بسته با یه آسمون تیره و تار
کورس 1:
به اسم اعظم شر و چش سه و تن مانا
به تثلیث دو سر کوه مخفی وخط ناخوانا
به آلت مقدس حالت نامیر آتش
شر اعظم یاختو سینا رژی ناکی وناوش
لی یوادش کوخنی ربی سنی خوراتنو لهلی به عینی
تو تیری سیکس راخنا حنی لنا حونی ژرا عنی و عدی
مارح وت یارب زج هدجس
مارح وت یارب زج هدجس
مارح وت یارب زج هدجس
ورس 2:
یکی میخونه از عشق و یکی در پی معشوقشه و
یکی دنبال سرعته تو بیت منسوخشه و
یکی از اجتماع میگه فقر و قهرو جهلش
یکی مجلسو گرم میکنه با لهو ضرب طبلش
مختلفیم ولی یه خونواده ایم تو زیرزمین
ندای اصوات و امواج ماست رو این زمین طنین
نه نیرنگ و حسد مرز کرده سرد کرده مارو
نه دستی به غرض قصد کرده دمبه ی دبارو
روی دیوار به دیوار این شهر برزن و خیمه و
صدای زجر و ماتمه نگاه سرد و گریه و
ما لختمون پر از زخمه و جای تازیانه و
پرنده های مجروح و حسرت آشیانه و
ما فرزندای آفتابی هستیم که تیره و تاره
دور رنگین کمون آسمونش سیم خارداره
سنتمون ماهی که پشت ابرا هم رمق توشه
یه شعله توی غاری که سیاهیا به دورشه
بله خوشحالیمو دلگرم از اینکه این منه مائه و
میدونیم نور و صور و هیاهو پشت این ماهه
همین امید باعث رقص خودکار شده رو کاغذ
همین نوید بسه واسه سرود عقل و قلب تا حق
ما شرریم و مثل گله ی اشرار مسلح
روی خاک میدویم و دوریمون ز کاخ های مجلل
نه عاشقیم و شرارت از عشقه و دیگر هیچ
خودکار و قلم چکشه ذهن و کاغذ حکما پیچ
کورس 2:
به اسم اعظم شر و چش سه و تن مانا
به تثلیث دو سر کوه مخفی وخط ناخوانا
به آلت مقدس حالت نامیر آتش
شر اعظم یاختو سینا رژی ناکی وناوش
لی یوادش کوخنی ربی سنی خوراتنو لهلی به عینی
تو تیری سیکس راخنا حنی لنا حونی ژرا عنی و عدی
مارح وت یارب زج هدجس
مارح وت یارب زج هدجس
مارح وت یارب زج هدجس

مشخصات آهنگ شر اعظم (با شاهین نجفی)

کاور آلبوم خارجی،شب،خیابان» شاعر : امین وحید
» آهنگ ساز : شاهین نجفی
» تنظیم : ( فرامرز فهیمی )

ارسال متن توسط : سید محسن موسوی
ارسال MP3 توسط : UP LODER

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.14 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393