دانلود ویدیو عکس

متن آهنگ بدو دیره

اون چشمات دیوونم کرده
اون خنده هات عصبیم کرده
فشار خونم و بالا می بری
وقتی جفت پا روی قلبم می پری
بیا دستاتو تو دستم بندار
بابا انقده دیگه من و دست ننداز
زندگیم افتاده توی دست انداز
هرچه قد پول بخوای هست دستم باز
همه دخترا پشت درن
منتظرن جیغ می زنن
آخ اگه دیر بجنبی میان منو می برن
بدو بدو بدو بدو بدو
بدو بدو دیره دلم داره جای دیگه میره
اگه زندونیش کنی آروم می گیره
دیگه دیره دلم داره جای دیگه میره
اگه زندونیش کنی آروم می گیره
بدو دیره دلم داره جای دیگه میره
اگه زندونیش کنی آروم می گیره
دیگه دیره دلم داره جای میره
اگه زندونیش کنی، آروووم . . .

آروم آروم آروم آروم آروم
شما قیافتون آشناست سون خانوم
گوش کن توضیح رقص از دیدشخص
حرکت موزون بدون نقص
که رو ریتم سواره حالا یه لحظه مکس
رر حرکته بعدش بلرز
چیکو چیکش کن با بروبکس
به همه می رسه باشین ریلکس
همه یه پاتون بالا مثل لک لک و
ریتم عوض شد مثل چوبکو بکو
بدو بیا پیش من چونکه بنده
می رقصونم تو دنیا هرچی جنبنده
که در این دنیا باشه می خنده
می خنده خالی می بنده
میگه این بابا با ریتم کوبنده
با سحر و جادو می کنتت رقصنده

اخلاقت چه بد اخلاقه
رو اعصابمه مثل شلاقه
آخه من چیکار کنم، دارم بت علاقه
هرجای دنیا باشی میام سراغت
بیا دستاتو تو دستم بنداز
بابا انقده دیگه من و دست ننداز
زندگیم افتاده توی دست انداز
هرچه قد پول بخوای هست دستم باز
همه دخترا پشت درن
منتظرن جیغ می زنن
آخ اگه دیر بجنبی میان منو می برن
بدو دیره، بدو دیره
آی دیگه دیره دلم جای دیگه گیره
بدو دیره دلم داره جای دیگه میره
اگه زندونیش کنی آروم می گیره
دیگه دیره دلم داره جای دیگه میره
اگه زندونیش کنی آروم می گیره
بدو دیره دلم داره جای دیگه میره
اگه زندونیش کنی آروم می گیره
دیگه دیره دلم داره جای دیگه میره
اگه زندونیش کنی ...

مشخصات آهنگ بدو دیره

ترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد

ارسال متن توسط : ممرضا

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393