دانلود عکس

متن آهنگ زاده

لالااااااااای، لالای / لالااااااااای، لالای / لالااااااااای، لالای / لالااااااااای، لالای
درِ سرای مغان رفته بود و آب زده /نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب... زده
سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر / ولی ز ترک کله چتر بر سحاب... زده
شعاع جام و قدح نور ماه پوشیده / عذار مغبچگان راه آفتاب... زده

عروس بخت در آن حجله با هزاران ناز
عروس بخت در آن حجله با هزاران ناز

شکسته کسمه و بر برگ گل گلاب... زده
لالااااااااای، لالای / لالااااااااای، لالای / لالااااااااای، لالای / لالااااااااای، لالای
سلام کردم و با من به روی خندان گفت / که ای خمارکش مفلس شراب زده
که این کند که تو کردی به ضعف همت و رای / ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده
وصال دولت بیدار ترسمت ندهند /که خفته‌ای تو در آغوش بخت خواب زده
بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم

هزار صف ز دعاهای مستجاب زده
هزار صف ز دعاهای مستجاب زده

لالااااااااای، لالای / لالااااااااای، لالای / لالااااااااای، لالای / لالااااااااای، لالای
سلام کردم و با من به روی خندان گفت / که ای خمارکش مفلس شراب زده
که این کند که تو کردی به ضعف همت و رای / ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده
وصال دولت بیدار ترسمت ندهند /که خفته‌ای تو در آغوش بخت خواب زده
بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم

هزار صف ز دعاهای مستجاب زده
هزار صف ز دعاهای مستجاب زده

دِهرره هرره، هی دی / لالااااااااای، لالای
دِهرره هرره، هی دی / لالااااااااای، لالای

مشخصات آهنگ زاده

کاور آلبوم الکیترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد

ارسال متن توسط : سامان خوشبویی
ارسال MP3 توسط : Mojtaba N

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393