دانلود عکس

متن آهنگ عشق من شیرین بگو

Speak softly, love and hold me warm against your heart
به آرامی با من سخن بگو عزیزم و من را صمیمانه در قلبت محفوظ بدار
I feel your words, the tender trembling moments start
حرفهایت را احساس می کنم، لحظات لطیف و پر ترس و لرز بین ما شروع شده
We're in a world, our very own
و ما در دنیایی هستیم که مال خودمان است
Sharing a love that only few have ever known
و عشقی را به اشتراک می گذاریم که کمتر کسی آن را دیده

Wine-colored days warmed by the sun
روزهای عاشقی گرم و سوزان و به رنگ شراب هستند
Deep velvet nights when we are one
و شبهایی که من و تو در آنها ما می شویم

Speak softly, love so no one hears us but the sky
به آرامی با من سخن بگو عزیزم تا کسی جز آسمان صدایمان را نشنود
The vows of love we make will live until we die
و عهدهایی که تا آخرین روز زندگیمان زنده اند
My life is yours and all because
زندگی من مال توست، و همه و همه به این خاطر است که
You came into my world with love so softly love
تو با آن عشق لطیف و پاکت وارد زندگی من شدی

Wine-colored days warmed by the sun
روزهای عاشقی گرم و سوزان و به رنگ شراب هستند
Deep velvet nights when we are one
و شبهایی که من و تو در آنها ما می شویم

Speak softly, love so no one hears us but the sky
به آرامی با من سخن بگو عزیزم تا کسی جز آسمان صدایمان را نشنود
The vows of love we make will live until we die
و عهدهایی که تا آخرین روز زندگیمان زنده اند
My life is yours and all because
زندگی من مال توست، و همه و همه به این خاطر است که
You came into my world with love so softly love
تو با آن عشق لطیف و پاکت وارد زندگی من شدی.

مشخصات آهنگ عشق من شیرین بگو

ترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد

ارسال متن توسط : farahnaz *
ارسال MP3 توسط : TeY YeB

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393