دانلود ویدیو عکس

متن آهنگ Şemmame

vouy vouy vouyvouy

vouy vouy vouyvouy, shamo

vouy vouy vouyvouy

ghourbana tana shamo

tu nuri nurani, shamame bouke

tu barfu barani, dosmame bouke

shamam to bakherhati, shamae bouke

to bouke boukani, dosmame bouke

shamam to bakherhati, shamae bouke

to bouke boukani, dosmame bouke

shamame shamae, shamame bouke

dosmame dosmame, dosmame bouke

vouy vouy vouyvouy

vouy vouy vouyvouy, shamo

vouy vouy vouyvouy

ghourbana tana shamo

asta per haz dakam, shamame bouke

to nayay az chebkam, dosmamebouke

to deley khor to begri, shamame bouke

ayba faribet kam, dosmame bouke

to deley khor to begri, shamame bouke

ayba faribet kam, dosmame bouke

shamame shamae, shamame bouke

dosmame dosmame, dosmame bouke

vouy vouy vouyvouy

vouy vouy vouyvouy, shamo

vouy vouy vouyvouy

ghourbana tana shamo

shamame por zara, shamame bouke

ghazale door mara, dosmame bouke

jarek tara misem, shamame bouke

khor to birndara, dosmame bouke

jarek tara misem, shamame bouke

khor to birndara, dosmame bouke


shamame shamae, shamame bouke

dosmame dosmame, dosmame bouke

vouy vouy vouyvouy

vouy vouy vouyvouy, shamo

vouy vouy vouyvouy

ghourbana tana shamo

مشخصات آهنگ Şemmame

ترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد

فرستنده متن : vafa

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393