دانلود عکس

متن آهنگ فیسبوک

دنیا خلاصه شده امروز توی لپ تابم
شب تو فیسپوک بیدار و روز بیخوابم

مثل دیونه ها چک میکنم همش ایمل مو
تو گویا به یالا ترین شکل میریزه آبم

از چشمی که بدان میکشه عکسارو تو نت
بعد به خودم حتی فرهاد هم میخندم

حدس میزنم هفته دیگه کی رو میگیرند
زنم خواب من محکمدر دست شویی رو میگیرموقتشه بلند شم بنویسم میخوابم
گیج و بد جوری انگار بیتابم

دیگه خودمم دلیل اشکامو نمیفهمم
مثل کرمی کهتو پیله به خودم میتابم

وقتشه بلند شم بنویسم میخوابم
گیج و بد جوری انگار بیتابم

دیگه خودمم دلیل اشکامو نمیفهمم
مثل کرمی که تو پیله به خودم میتابم


یکی جلوم ردیف میکنه جسد بیانیه هارو
یه بار امضا میکنم و صد بار امضا میکنه مارو

همه رنگ نو امه یه شکلا موج موج موج
ببین چطوری ترانه قی میشه از گلوی این یارو
شعر ته میکشه خشک میشه گیتارم
میگن بنویسم نشون بدم یه چیزی بگم از غارم
کم میشم گم میشم توی عقده جنسی یک زن
یه دادگاه برا من به جرمی که بیدارموقتشه بلند شم بنویسم میخوابم
گیج و بد جوری انگار بیتابم
دیگه خودمم دلیل اشکامو نمیفهمم
مثل کرمی کهتو پیله به خودم میتابم
وقتشه بلند شم بنویسم میخوابم
گیج و بد جوری انگار بیتابم
دیگه خودمم دلیل اشکامو نمیفهمم
مثل کرمی که تو پیله به خودم میتابموقتشه بلند شم بنویسم میخوابم
گیج و بد جوری انگار بیتابم

دیگه خودمم دلیل اشکامو نمیفهمم
مثل کرمی کهتو پیله به خودم میتابم

وقتشه بلند شم بنویسم میخوابم
گیج و بد جوری انگار بیتابم

دیگه خودمم دلیل اشکامو نمیفهمم
مثل کرمی که تو پیله به خودم میتابم


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393