دانلود عکس

متن آهنگ ایستاده مردن

سری میان دست تو بریده نگاه من به ساعت پوکیده
و شعرهای غمگین و عاصی و گرگ خسته کز تفنگ نترسیده
به شبهه های من به اصل هستی به بغضبی کسیت وقت مستی
وحسرت تو را و بو کشیدنو عمق فاجعه: تو را ندیدن
رگی که سرنوشتش انسداد استو جرم تو که داد پیش باد است
همیشه انتهای قصه تلخ است و شاعری که حکم اش ارتداد است

خدای خوب و خوابِ تو کتابممنی خشک روی تخت خوابم
خدای خوبِ خشم و قتل و فتواو گریه های من به شعر یغما
مرا بخوان به کاکتوسماندنبمان کنار من که شعر خواندن
کنار تو به عهد با کویری که رمز ماست ایستاده مردن

بگو حدیث ما حدیث خون بودشرارتی که ناشی از جنون بود
بگو چگونه ما واندادیمبگو که مردیم و ایستادیم


خدای خوب و خوابِ تو کتابممنی خشک روی تخت خوابم
خدای خوبِخشم و قتل و فتواو گریه های من به شعر یغما
مرا بخوان به کاکتوسماندنبمان کنار من که شعر خواندن
کنار تو به عهد با کویری که رمز ماست ایستاده مردن

مشخصات آهنگ ایستاده مردن

» شاعر : شاهین نجفی
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد

ارسال متن و MP3 توسط : nima shamsiyan

اصلاحیه نام nima7560ثبت شود
مصلح nima, shamsiyan ( 1547684 )
66.154.119.99
6/24/2012 2:14:00 AM
حذف | صحیح | غلط

{ nima shamsiyan } (0GC) (0BC) (0GF) (0BF) (0GL) (0BL) (0GA) (0BA) عضو 112 روزه ❖
از ایمان ثراتی :‌1551816 به اون یکی

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393