شکار آهو شکار آهو

  متن آهنگ شکار آهو

  می‌خوام برم کوه، شکار آهو
  می‌خوام برم کوه، شکار آهو
  تفنگ من کو لیلی‌جان؟ تفنگ من کو؟
  تفنگ من کو لیلی‌جان؟ تفنگ من کو؟
  بالای پشتی عاشق را کشتی
  بالای پشتی عاشق را کشتی
  با خون عاشق لیلی‌جان نامه نوشتی
  با خون عاشق لیلی‌جان نامه نوشتی
  روی چو ماهت، تیر نگاهت
  برده دل از من لیلی‌جان چشم سیاهت
  برده دل از من لیلی‌جان چشم سیاهت
  بالای بومی کفتر پرونی
  بالای بومی کفتر پرونی
  شستت بنازم لیلی جان خوب می‌پرونی
  شستت بنازم لیلی جان خوب می‌پرونی

شکار آهو


دانلود آهنگ شکار آهو

اشتراک گذاری آهنگ شکار آهو