دانلود ویدیو عکس

متن آهنگ مونس

اون که دنبال منه . اون که قلبم رو میخواد

با تب عشق اومده . قلب پاکم رو میخواد

این دل منتظر مهربونم رو میخواد

اون میخواد واسه یه عمر محرم دلم بشه

منو دلداری بده . صاحب دلم بشه

صاحب اختیار من . مالک دلم بشه

من اونو همیشه مثل یه جون میخواستم

یه مونس . یه همدم . یه همزبون میخواستم

اونکه دنبال منه . مهربونی میکنه

با دل خسته من . همزبونی میکنه

واسم از فردا میگه . خوشزبونی میکنه

شبنم پاک در او . انگار از ابر هواست

اوج احساس منه . انگار از آسموناست

قسم آخرمه . انگار از عرش خداست

من اونو همیشه مثل یه جون میخواستم

یه مونس . یه همدم . یه همزبون میخواستم

خدا کنه تو باغ آرزوهام . مرغای عشق بشینن و بخونن

عشق خداییو تو چشمای ما . دلم ببینن و بمونن

آشفته و سرگشته و پریشون . تو جاده های انتظارو دویدم

از دره ها . از قله ها گذشتم . شکر خدا به آرزوم رسیدم

اون که دنبال منه . اون که قلبم رو میخواد

با تب عشق اومده . قلب پاکم رو میخواد

این دل منتظر مهربونم رو میخواد

اون میخواد واسه یه عمر محرم دلم بشه

منو دلداری بده . صاحب دلم بشه

صاحب اختیار من . مالک دلم بشه

من اونو همیشه مثل یه جون میخواستم

یه مونس . یه همدم . یه همزبون میخواستم


This page was generated in 0.19 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393