دانلود عکس

متن آهنگ گریه

ای برای گریه کردن بهترین بهانه من
ای که درمونی نداره درد دور از تو نشستن
از پس پرده اشکم جای خالیتو می بینم
داره بی تو کنده میشه دلم از میون سینم
کاشکی چشمام کور بشه جای تورو خالی نبینه
جای خالیت مثل خار داره توی چشام می شینه

کاش میشد مثل تو باشم مثل سنگ باشه دل من
برام آسون باشه هرروز دل سپردن و بریدن
من می خوام مثل تو باشم من می خوام اما نمیشه
انگار از اول عمرم تو با من بودی همیشه
کاشکی چشمام کور بشه جای تورو خالی نبینه
جای خالیت مثل خار داره توی چشام می شینه

همه عکساتو سوزوندم نامه هاتو پاره کردم
تا به یاد تو نباشم دیگه دنبالت نگردم
ولی خاکستر عکسات نامه های پاره پاره
منو راحت نمی ذاره تورو باز یادم میاره
کاشکی چشمام کور بشه جای تورو خالی نبینه
جای خالیت مثل خار داره توی چشام می شینه

کاش میشد مثل تو باشم مثل سنگ باشه دل من
برام آسون باشه هرروز دل سپردن و بریدن
من می خوام مثل تو باشم من می خوام اما نمیشه
انگار از اول عمرم تو با من بودی همیشه
کاشکی چشمام کور بشه جای تورو خالی نبینه
جای خالیت مثل خار داره توی چشام می شینه
کاشکی چشمام کور بشه جای تورو خالی نبینه
جای خالیت مثل خار داره توی چشام می شینه
کاشکی چشمام کور بشه جای تورو خالی نبینه
جای خالیت مثل خار داره توی چشام می شینه


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393