دانلود ویدیو عکس

متن آهنگ نه

این شیخ که آیت انیران باشد
وز فتنه ی او ایران ویران باشد

دیرا که نبودست و ایران بودست
زودا که نباشد وی و ایران باشد

کام همگان باد روا کام شما نه
ایام همه خرم و ایام شما نه

زان گونه عبوسید که گویید می نوروز
در جام همه ریزد و در جام شما نه

وان گونه شب اندوده که با صبح بهاری
شام همگان می گذرد شام شما نه

کام همگان باد روا کام شما نه
ایام همه خرم و ایام شما نه

ای عام شما در بدی و ددصفتی خاص
وی خاص شما نیک تر از عام شما نه

سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل
احکام نرون دارد و احکام شما نه

شادی گهر ماست که ما جام بهاریم
ای ملت گریه به جز انعام شما نه

انگار که خورشید بهارانه ی ایران
بر بام همه تابد و بر بام شما نه

کام همگان باد روا کام شما نه
ایام همه خرم و ایام شما نه

ای مردم ما را به جز اندیشه و دانش
بیرون شدی از مهلکه ی دام شما نه

و اندر حق فرهنگ هنر پرور ایران
اکرام عمر دیدم و اکرام شما نه

کام همگان باد روا کام شما نه


ایام همه خرم و ایام شما نه

مشخصات آهنگ نه

» شاعر : اسماعیل خوئی
» آهنگ ساز : رامین زمانی
تنظیم : +پیشنهاد

فرستنده متن : abas farokhi
ارسال MP3 توسط : BeH NaM

نه (نوروزانه)
Na (Noruzaneh)

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393