دانلود عکس

متن آهنگ من دلم پاکه

من دیدم رفتنِ تو با اون و رسید به گوشم حرفاتون ، اینم از عکساتون
آره دیدم که با هم خوبین و رفتم ، خدا به همراتون ، دستِ حق باتون
تا فهمیدم که با اون شادی ، گفتم برو آزادی ، تو حذبِ بادی
خیلی سخت بود ولی این دوروییارو مرسی یاد دادی
من دلم پاکه ، طاقت میارم ولی آخه تا کِی ؟!
تا کِی ؟!
دهنم قُرصه من چیزی نمیگم تا کسی نپرسه
نپرسه !
من دلم پاکه ، طاقت میارم ولی آخه تا کِی ؟!
تا کِی ؟!
دهنم قُرصه من چیزی نمیگم تا کسی نپرسه
من دلم پاکه ، میمونم ساکت ، ولی خُب بعضی شبا بدجوری غمناکه
خوب میدونم که ، آخرش خاکه ، ولی کارنامه گرفتنش خطرناکه
من دیدم حرکتای دوستارو ، از دشمنا دوست نارو ، دشمنا دوست نارو
من بستم خودمو به همین میزو ، به شب و روز کارو ، مثله یه پادو
تا فهمیدم که تَش اینجا نیست ، گفتن که نشین جا نیست ، باشه تَش اینجا نی
خیلی پس دادم امتحانایی که جوابِ مسئلش هیچ جا نیست
من دلم پاکه ، طاقت میارم ولی آخه تا کِی ؟!
تا کِی ؟!
دهنم قُرصه من چیزی نمیگم تا کسی نپرسه
من دلم پاکه ، طاقت میارم ولی آخه تا کِی ؟!
تا کِی ؟!
دهنم قُرصه من چیزی نمیگم تا کسی نپرسه
نپرسه !
من دلم پاکه ، طاقت میارم ولی آخه تا کِی ؟!
تا کِی ؟!


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393