دانلود ویدیو عکس

متن آهنگ مبهم

وقتی به تو فکر می کنم از همه دلسرد میشم
تنهام توی خیابونا از تو دارم سرد میشم
هیچکس به جز خیال تو با من قدم نمی زنه
حس می کنم کنارمی هنوز سرت رو شونمه
اینجا روزا بدون تو شکل همه
هیچکی نمی دونه دنیام جهنمه
احساس تو به من یه حس مبهمه
بی تو مرگ من مسلمه
نمی تونم راحت باهات حرف بزنم
همیشه از تو با همه حرف می زنم
حس تو تنها از تو عالمه
بی تو مرگ من مسلمه
لحظه به لحظه ی بودن با تورو دوره کردم
من خدا رم خسته کردم
تنها نشستم و عکستو غرق گریه کردم
دیگه رو به مرگم بگو برمی گردم
بگو برمی گردم

شبا با گریه می خوابم
به بالش مشت می کوبم
نمی دونی چقدر سخته
که مجبورم بگم خوبم
هزار سال بگذره بازم
تنم بوی تورو میده
دروغه هیچکسی هرگز
اینجا روزا بدون تو شکل همه
هیچکی نمی دونه دنیام جهنمه
احساس تو به من یه حس مبهمه
بی تو مرگ من مسلمه
نمی تونم راحت باهات حرف بزنم
همیشه از تو با همه حرف می زنم
حس تو تنها از تو عالمه
بی تو مرگ من مسلمه
لحظه به لحظه ی بودن با تورو دوره کردم
من خدا رم خسته کردم
تنها نشستم و عکستو غرق گریه کردم
دیگه رو به مرگم بگو برمی گردم
بگو برمی گردم

لحظه به لحظه ی بودن با تورو دوره کردم

تنها نشستم و عکستو غرق گریه کردم

لحظه به لحظه ی بودن با تورو دوره کردم
من خدا رم خسته کردم
تنها نشستم و عکستو غرق گریه کردم
دیگه رو به مرگم بگو برمی گردم
بگو برمی گردم


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393