دانلود عکس

متن آهنگ ساری گلین

دامن کشان ساقی می خواران،
از کنار یاران،
مست و گیسو افشان می گریزد.
بر جام می از شرنگ دوری،
مرحم مهجوری،
چون شرابی جوشان،
می بریزد.
دارم قلبی لرزان ز رهش،
دیده شد نگران،
ساقی می خواران،
از کنار یاران،
مست و گیسو افشان می گریزد.


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393