جهان خواران
از حمیرا
با دلم مهربان شو
از حمیرا
هوای قفس
از حمیرا
با دلم مهربان شو
از حمیرا

This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393