یه قدم تو
از کورس
حرفی نمیزدم
از یاشار آج
وقت نشد
از کورس
گوش کن خدایا
از کورس

This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393