خوابم یا بیدارم
از گوگوش
باران
از گوگوش
آیرلیق
از گوگوش
کیو کیو بنگ بنگ
از گوگوش

This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393