امینه (با خشایار آذر)
از سندی
تاریکتر
از گروه 25
یار قدیمی (با مسعود جهانی)
از مسعود صادقلو
حلیمه
از سندی

This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393