بیا یه قدم جلو
از شهاب تیام
بزن تار
از شهاب تیام
مهر سکوت
از شهاب تیام
تا ازم دور شدی
از حسین تهی

This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393