حرفی نمیزدم
از یاشار آج
تقدیر
از شهاب تیام
بزن تار
از شهاب تیام
بیقرار
از شهاب تیام

This page was generated in 0.03 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393