وقتی تو گریه می کنی
از ابی
نگرانت می شم
از ابی
بگو ای یار بگو
از ابی
عادت
از ابی

This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393