خالی
از ابی
خدا می داند
از ابی
زبانم را نمی فهمی
از ابی
جعبه جواهر
از ابی

This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393