چیزی بگو
از ابی
کی اشکاتو پاک می کنه
از ابی
ستاره ی دنباله دار
از ابی
خالی
از ابی

This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393