نه از آشنایان وفا دیده ام
از معین
کفتر کاکل بسر
از معین
راز
از معین
تاج سر
از معین

This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393