گهواره
از گوگوش
شاعر (با مارتیک)
از گوگوش
منو بشناس (اجرای اول)
از گوگوش
سزاوار
از گوگوش

This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393