گوگوش : من آمده ام
از گوگوش
اتاق من
از گوگوش
خارج از شوخی
از امیر فرجام
دریغ
از گوگوش

This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393