گل بی گلدون
از گوگوش
کوه
از گوگوش
خارج از شوخی
از امیر فرجام
مست چشمات
از سینتاج

This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393