منو بشناس (اجرای اول)
از گوگوش
مرهم
از گوگوش
نجاتم بده
از گوگوش
شکایت
از گوگوش

This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393