پر و بال
از کامبیز
چرا (با ابیرام)
از امیر عظیمی
مصنوعی (با کوروش مقیمی)
از ساسی مانکن
دستمو بگیر
از مهرداد آسمانی

This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393