مصنوعی (با کوروش مقیمی)
از ساسی مانکن
دستمو بگیر
از مهرداد آسمانی
سنگدل
از سحر
من و گلدونا
از پاتریک آندریاس

This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393