آدم و حوا (مارتیک)
از گوگوش
ما به هم نمیرسیم
از گوگوش
من آمده ام
از گوگوش
عزیزم
از قیصر

This page was generated in 0.11 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393