دسته بندی ها>>غیر فارسی>>ارمنی


آهنگ های ارمنی

# آهنگ خواننده
۱ هارسم تانوم {۸,۵۷۶} اندی
۲ یراز (رویا) {۳,۲۲۸} رعنا منصور
۳ Olor Molor {۱,۰۵۲} هلن
۴ Armenian Medley {۹۲۹} لیلا فروهر
۵ آلا گوز آچر {۸۳۵} اندی
۶ Eem seras {۷۹۲} اندی
۷ Menutyun {۵۲۶} هلن
۸ Hayi Achker (ارمنی) {۶۶} ژاکلین
۹ بارو یرجانکوتون {۴۱} آرگین

This page was generated in 0.30 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393