دانلود عکس

بدنام

بدنام برو از همه دور شوبدنام برو طعمه گور شو
نفرین خدا بر تو که با حیله و تدبیر
چشم بسته منو به مرز بدنامی کشوندی
برو فایده نداره دیگه پشیمونی تو
داغ رسوایی و ننگ خورده به پیشونی تو
والا حیف از این زمین که روی اون پا میذاری
به گوش فلک رسید بانگ هوسرانی تو
بدنام برو از همه دور شوبدنام برو طعمه گور شو
نفرین خدا بر تو که با حیله و تدبیر
چشم بسته منو به مرز بدنامی کشوندی
وقتی که یادم میاد یه عمری در گمراهی
میزدم بوسه به لبهای زنی هر جایی
عرق شرم و خجالت به رخم میشینه
ای خدا من چه کنم با این همه رسوایی
بدنام برو از همه دور شوبدنام برو طعمه گور شو
نفرین خدا بر تو که با حیله و تدبیر
چشم بسته منو به مرز بدنامی کشوندی
تو دیو سیه روی پلیدی
تو پرده عصمت رو دریدی
از آدمیت بویی نبردی
غارتگر دل ،دزد امیدی
وقتی که یادم میاد یه عمری در گمراهی
میزدم بوسه به لبهای زنی هر جایی
عرق شرم و خجالت به رخم می شینه
ای خدا من چه کنم با این همه رسوایی
بدنام برو از همه دور شوبدنام برو طعمه گور شو
نفرین خدا بر تو که با حیله و تدبیر
چشم بسته منو به مرز بدنامی کشوندی

مشخصات آهنگ بدنام

ترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد


This page was generated in 0.22 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393